הציונות הדתית ואמנות הכתיבה - עיון ראשוני

דב שוורץ במאמר זה ברצוני לעסוק באפשרויות הפתוחות של פרשנות הטקסט בהגות הציונית הדתית , הדיון יתמקד באופן ספציפי כפרשנות שהועלתה בחקר הפילוסופיה המדינית ( הכתיבה האזוטרית והאקזוטרית ) , אולם מסקנותיו מתרחבות מעבר לפרשנות כזו , ומאפשרות לבחון את הציונות הדתית כתופעה תרבותית . לאחר מבוא מתודולוגי נדון באופני הכתיבה של רעיונות שונים בהגות הציונית הדתית ונידרש להחלת גישות שרנרת כחקר התרבות על התופעה הציונית הדתית . א . המתודה של שטראוס והשפה הדתית ליאר שטראוס העמיד את התאוריה המאתגרת והשנויה במחלוקת של הכתיבה המצפעה מטעמים פוליטיים . ' לפי תארריה זר הטקסט מכיל באופן כללי שני רובדי משמעות : ( א ) אקזוטריות . הרובד הנגלה הפתה להמונים או לנציגים הממסדיים . התכנים שברובד זה אינם חורגים מהמוסכמות . ( ב ) אזוטריות . הרובד הנסתר . שניתן לחשוף אותו מתוך הכרת הטכניקות של ההצפנה . תרכנו מנוגד למוסכמות . ועל כן הוא בגדר סכנה לכותב ( רדיפות ) או לקורא ( כפירה או הוקעה ) . תאוריה זו נידונה במסגרות רבות של הרעיון המדיני הכללי והיהודי , ודומה כי שטראוס הצביע על סימפטום המבטא תופעה מובנית של השיח הדתי . מע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן