"והבאתי אתכם במסורת הברית" רעיון הברית במשנתם של הרב חיים הירשנזון, דניאל אלעזר ודוד הרטמן

ה " ספרדיס ' , שעליהם כתב שהם שאפר " לאזן את חייהם הן כיהודים והן כחלקים של הכרה אנושית רחבה יותר " . בריתות , זכויות אדם ומחויבות יהודית ואנושית , הן רק כמה מהתמות המודרניות שאלעזר זיהה בתנ " ך ובמקורות יהודים קלטיים . בישתו הבסיסית התחקתה אחר מרטיבים פוליטיים דרך ההיסטוריה היהודית ועימתה אותן עם גישות בנות הזמן בחברה הכללית , ופיתתה דרכים ללמוד אותן . אלעזר תר אחר דרך לגשר בין הציפיות והמחויבות היהודית המסורתית לציפיות והמחויבות המודרניות . * הוולונטריות . הבחירה החופשית והדמוקרטיה , שהן מאבני היסוד של המודרניות . הם מרכז הגותו של אלעזר . אלעזר סובר בפשטות כי האדם שותף לאל במעשה בראשית ; אין הוא רואה באדם דמות אדם מאמץ כנוע וצייתן ^ לא כשותף פעיל ואוטונומי של האל : ההשקפה היהודית המסורתית גורסת , כי בני אדם שותפים לריבון העולם בפיתוח העולם הזה והנהגתו , כאשר השותפות ביניהם נוצרה על ידי ברית ... בסופו של דבר , חייב כל יחיד לבחון ולהחליט בעצמו , באיזה מידה החוק [ האלוהי ] מתאים לו . במילים אחרות , זהר שלטון חוק המבוסס על פעולות חוזרות ונשנות של הסכמה . ראינו אפוא אה גישתם המשותפת של הר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן