זהות יהודית בין נתק לחידוש ביקורת הזהות של מ"י ברדיצ'בסקי: על חילון, שלילה עצמית ונצחונות פירוס

נחשון פרז ? Do I contradict myself , Very well then I contradict myself I am large , I contain multitudes . 1 מאמר זה עוסק בביקורת והרת , רהדגמתה על הרגה יהרדי השרב , מיכה ירסף כרדיציכסקי . ביקררת זהות נושאת עמה תר מיוחד : מעבר להיותה ביקררת על קהילה מסרימת רהנררמרת הנהוגות בה , היא מתייחסת לזהותו של המבקר עצמו . במאמר זה אעסוק כממד זה כהגותו של כרדיצ ' בסקי . את המאמר אחלק בארפן הבא : ראשית , אסביר מהי כיקררת חברתית ומהי ביקורת זהית ; שנית , אציג את ביקררת הזהרת של ברדיציבסקי . הביקררת שברדיציבסקי מרתח על המסורת היהודית האררתרדרקסית רעל גרסאות שוכרת של יהדות חילרכית עושות את הדירן כמסורת , קהילה וזהות למורכב כיותר — זאת במיוחד לנוכח מודעותו של ברריציבסקי עצמו לשאלת ישוב הביקורות שהוא מעלה עב שאלת הגדרתו העצמית , שלישית , לסיכום המאמר . אדון בהתפתחויות בזהדת היהודית החילונית כחברה הישראלית בת זמננו , וברלוונטיות של ביקררת זהות בכלל , רביקררתר של כרדיצ ' בסקי כפרט , להתפתחרירת אלה . A ביקורת חברת > ת וביקורת זהות ביקורת חברתית היא פרקטיקה עתיקה , רמבקרים חברתיים במצאו כמעט בכל חברה , רב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן