הקהילה כאגודה אחת הגדרת הקהילה על פי המהר"ם מרוטנבורג

יוסף יצחק ליפשיץ א . מבוא רי מאיר בן ברוך , המהר " ם מרוטנבררג ( , ( 1293 - 71220 מגדולי החכמים באשכנז בימי הביניים . פעל בגרמניה במחצית השנייה של המאה השלוש עשרה , והיה זה שהשקפתו המשפטית הפוליטית השפיעה על עיצוב התפיסה הפוליטית של הקהילות היהודיות עד האמנציפציה . למהר " ם נודעה ההשפעה הגדולה ביותר בתקופתו באשכנז ובצרפת , ובמידה מסוימת גם בספרד , השפעה שכמעט שלא היה לה תקדים . היא היה איש הלכה מובהק ופייטן , ולא כתב הגות , אף לא הגות פוליטית , אולם הגותו מתפרשת מבין השיטין של פסקי ההלכה הנוגעים לענייני קהילה בתשובותיו הרכות . הגותו הפוליטית של המהר " ם עומדת בסימן אחת השאלות הידועות שבהן מתלבטת כל שיטת משפט : התנגשות בין זכות היחיד לתקנת הציבור , אשר טופלה במשנתו באמצעות האופן שבו הוא הגדיר את הקהילה כגוף פוליטי , הקהילה במשנתו היא מצד אחד שותפות הנובעת מזכויות הקניין של הפרטים בקהילה כקולקטיב בעל אינטרס כלכלי משותף , ומצד אחר קהל קדוש , גוף פוליטי המאוחד סכיב חזון תיאולוגי , לשני פנים אלה נודעו השלכות שונות ואף סותרות . כהוצאה מהגדרת הקהילה כשותפות נגזרת עדיפות של זכות הפרט על הקהיל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן