"על דעת המקום" — הציבור כשילוב תיאולוגי ופוליטי לשאלת התיאוריה הפוליטית במשנת ר' שלמה בן אברהם אדרת (הרשב"א 1310-1235)

דוד מ ' פויכטרכבר א - מבוא מראשית המחקר המודרני במשפט העברי ובתולדות ההלכה שימשו כתבי הרשב "א מקרר בלתי אכזב למחקרים : פסיקתו המשפטית ההלכתית הייתה , לדעת מנחם אלון , ] אבן יסוד ביצירתו של המשפט הציבורי היהודי והישראלי : זאת ועוד , חוקרי המשפט העברי מעמתים בין פסיקתו של הרשב " א למשפט הנוכרי הנוהג בימי הביניים . ' ההיסטוריונים מוצאים ביצירתו ההלכתית של הרשב " א מקור להיכרות עם הריאליה . חיי היום יום בקהילה היהודית בספרד במאה השלוש עשרה . חוקרי ההגות היהודית מוצאים עניין בפרשנותו לאגדות הש " ס . זו היוותה בסיס , לנירור גישתו הפילוסופית * מאמר זה הוא חלק מעבודת הדוקטור שלי " תורה המדינה לרשב " א " , שנכתבת בהדרכתם של ד " ר גיפרי מייסי מהחוג למדעי המדינה רפרופ ' זאב הררי מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית . אני מודה לפררפ אהרון קירשנכאום , פרופי סטיוארט כהן , פרופי מנחם לורברבוים , הרב ד " ר יהודה כתדס , ר " ר משה הלינגר , ולחברי שלום ארביכ , הדר ליפשיץ , חמי אכנרי רגב' יהודית חזני , אשר היו לי לחכררתא . קראו טיוטות , העירו והאירו , 1 ראו : מנחם אלון . המשפט העברי , ירושלים , 1973 עמ '...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן