פשרה

ברכיהו ליפשיץ א . משמעות לשונית הפשרה , כמינח וכמוסד משפטי . מעלה כמה וכמה קשיים , הן בהכנת משמעותו המילונית של המונח . הן בהבנת טיבה ומהותה של הפשרה . הן בהגדרת התנאים להפעלתה , הן כתפיסת יחסה אל הדין . והן בעניין היחס בין המונח לבין המוסד . נפתח בשם . ח " י קאהוט , בהוספותיו לערוך , הפנה לכמה מקוררת שמהם ערלה כי משמעות המילה היא " התרה " , " הפרדה " . כך בפסיקתא ררב כהנא : "כמסרבת חדק — דהרא מדמיא להרא סיכתא . דאת מפשר לה מן הכאן והיא מתעריא מן הבא " ; וכן חרא כירושלמי : ו % \ זעירא בשם רב הרנא : נסתבכר בגדיו בקוצים הרי זה 4 מפשרן במקום צינעה " . ,: מאמריה התפרסם בעיקרו בקובץ משפטי ארץ , א , דין דיין ודיון , עפרה תשס " ב , עמ ' . 151 - 137 בינתיים פורסמה עבודת הדוקטור של איתי א ' ליפשיץ , הפשרה כמשפט העברי , רמת גן תשס "ד ( להלן : א " א ליפשיץ . פשרה ) , שבה הוא דן בהרחבה בכל הסוגיה , רכה יוכל הקורא למצוא ביבליוגרפיה מקיפה על הפשרה במשפט העברי . בעבודתי משיג איתי ליפשיץ על הצעתי שבמאמר זה ואין הוא מקבל אותה . זו הזדמנות להביא את השגותיו ליריעת החוקרים ולרון בחלקן כדרכה של תורה , שלימ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן