חלק ראשון המסורת הפוליטית היהודית בתקופות היסטוריות שונות