תוכן העניינים

מבוא דניאל אלעזר והמסורת הפוליטית היהודית ; מימד היסטורי ועכשווי 7 כ ; מולוב דניאל י ' אלעזר — ציוני דרך בחייו 17 חלק ראשון : המסורת הפוליטית היהודית בתקופות היסטוריות שונות יובל שרלו התנ " ך כמקור לפסיקה בשאלות מדינה 15 זאב ספראי נתנו כבוד לבית הזה — חכמים ונשיאות חכמים במערך הפוליטי בתקופת המשנה והתלמוד 43 ברכיהו ליפשיץ פשרה 83 אברהם מלמד האם קיימת מחשבה מדינית יהודית ? בחינה מחודשת של המקרה הימי ביניימי 105 זאב תלוי צדק וזכויות במשנת הרמבי ' ם 137 דוד מ ' פויכטונגר " על דעת המקום " — הציבור כשילוב תיאולוגי ופוליטי : לשאלת התיאוריה הפוליטית במשנת ר ' שלמה כך אברהם אדרת 145 יוסף יצחק ליפשיץ הקהילה כאגודה אחת : הגדרת הקהילה על פי המהר " ם מרוטנבורג 173 נחשון פרז זהות יהודית כין נתק לחידוש — ביקורת הזהות של מ " י ברדיצ ' בסקי . על חילון , שלילה עצמית ונצחונות פירוס 201 זוהר מאור הפיכת הארץ לגעגוע ; תיאולוגיה פוליטית אצל קפקא , ברוד והפוסט ציונות העכשווית 229 יוקון ' גורני אוטונומיזם כמהות בתכןעה הלאומית היהודית 255 דוד זוהר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן