המסורת הפוליטית היהודית לדורותיה ספר זיכרון לדניאל י' אלעזר

המסורת הפ > ל > טית היהודית לדורותיה ספר זיכרון לדניאל י ' אלעזר המסוות הפוליטית היהודית לדורותיה ספר זיכרון לדניאל י ' אלעזר עורך משה הלינגר הוצאת אוניברסיטת בו " אילן , רמת גן חברי המערכת ו אלה בלפר , אליעזר דרך יחיא , סטיוארט כהו , אכרהם מלמד , דני סטטמן , שמואל סנדלר , אביעזר רכיצקי , אבי שגיא , דב שוורץ , ידידיה שטרך הספר יצא לאור בסיוע . המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה המחלקה למדעי המדינה , אוניברסיטת כר אילן תכנית טאוב לדמוקרטיה ואורחות , אוניברסיטת בר אילן הקתדרה לדת ופוליטיקה ע " ש יהודה אבנר , אוניברסיטת בר אילן המכון לאתיקה , יהדות ומדינה ע " ש מרתה וארנסט שוורץ , בית מורשה , ירושלים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן