אחרית דבר: מ'עם יהודי' ל'עם ציוני'

א בשנת 1983 התפרסם ספרו המהפכני של בנדיקט אנדרסן [ Anderson ] קהילות מדומיינות [ , [ Imagined Communities אשר הוקדש לדיון בתהליכי התפתחותה של הלאומיות המודרנית . לשיטתו של אנדרסן , אשר נשען , במידה רבה , על רעיונותיהם של הובסבאום וגלנר , האומה המודרנית איננה אלא התלכדות של יחידים סביב רעיון של 'מדינת הלאום ' . במילים אחרות , לא ערכים תרבותיים או מורשתיים הם שמהווים את הדבק המלכד של האומה המודרנית אלא דווקא מושגים פוליטיים , טכניים ובעיקר - ' מדומיינים ' . הגדרה דומה העניקו גם חניכי 'תורה ודרך ארץ ' לאומה ' הציונית ' במדינת - ישראל . בראשית שנות השלושים הגיע יצחק ברויאר לביקור בן מספר חודשים בארץ - ישראל . בין מפגשיו השונים עם מנהיגי הציבור הדתי בארץ סייר ברויאר גם ביישובים החקלאיים , אשר היוו סמל למהפכה הציונית והתוודע למשנתם התרבותית והלאומית . מדברים שכתב עם שובו לגרמניה נראה כי המפגש הבלתי אמצעי עם ' היהודי החדש ' חיזק את חששו הגדול כי סופה של התרבות הציונית לעצב עם חדש , עם ציוני , אשר תרבותו וערכיו יהיו שונים בתכלית מאלו של העם היהודי - ההיסטורי : חלוצים הם טיפוס מוזר , עוד אבותיה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד