פרק אחד עשר: ארץ-ישראל - בין לאומיות, מיסטיקה והלכה

" למה ארחיב את הדבור רבותי , אוי לי אם אומר , זזה קדושה חס ושלום מארץ - ישראל [ ... ] וארץ - ישראל גופא למה היא דומה ? לארון הקודש שהוציאו ספריו מתוכו והעמידו בו נר דולק . מהבהב לו הנר בארון אבל התורה היכן היא ? " שמואל יוסף עגנון . א כידוע , הגורם המרכזי אשר עורר את רעיון הלאומיות היהודית נמצא בהתגברותם של גילויי האנטישמיות באירופה ; האכזבה מהאמנסיפציה ומאפשרות ההשתלבות בחברה האירופית חידדה בקרב רבים מהמשכילים היהודיים את ההכרה כי יש למצוא פתרון ' לצרת היהודים ' . במילים אחרות , ביסודו של הרעיון הציוני עמדה השקפה קיומית בעיקרה . ביטוי מובהק לכך נמצא בדבריו של ב " ז הרצל לפיהם מטרתה המרכזית של הציונות היא " רכישת כברת - ארץ בטוחה במשפט , בעד עמנו האומלל " . נמצא , אפוא , כי בראשיתה לא חייבה הציונות את הבחירה בארץ -ישראל דווקא , אלא ביקשה להמציא פתרון טריטוריאלי למצוקותיו של היהודי הנרדף . ואכן , י " ל פינסקר , בשעתו , ואף הרצל עצמו הציעו מקומות חלופיים , כאמריקה או כאפריקה , בהם , כך סברו , ניתן למצוא 'מקלט ללילה ' ליהודים הנרדפים . שאלת גישתה של הציונות לארץ - ישראל ליוותה את הקונגרסי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד