'התרבות העברית: המשך או מהפכה'?

" ספרותנו החדשה ברובה הגדול אותה לה , כקבצן הלז , דירת קבע במדור התחתון ביותר של המחשבה וההרגשה התרבותית . ננעלו עליה כל חמשים שערי הבינה ולא נשאר נשאר לה אלא פשפש קטן של ' יופי ' מסופק [ ... ] שום השפעה משאר מעיינות הרוח העליונים אין [ ... ] ורע מכל , שאין גם נטיה נכרת בה - בספרות החדשה - להתרומם ולעלות מ ' בור שאון ' זה , מבור דלותה . אדרבא , חן המקום על יוצריה " . חיים נחמן ביאליק . א ההשקפה אשר כרכה מהפכה לאומית ברבולוציה תרבותית בלטה בקרב רבות מהתנועות הלאומיות שהתגבשו בשלהי המאה התשע -עשרה ובראשית המאה העשרים . רבים ממעצבי התיאוריות הללו נתלו במשנתו החינוכית של ז ' אן - ז ' אק רוסו [ אמיל , או על החינוך : , [ 1762 וראו בגיבושה של תרבות לאומית חדשה ערובה להצלחתן . מגמה זו בלטה במיוחד בין זרמי ' הלאומיות המשיחית ' , כאסכולה הבולשביקית אשר ביקשה לעצב דיוקן של ' רוסי חדש ' , שיתייחד בתרבותו הקומוניסטית , או כפילוסופיה הפשיסטית שייחלה להולדתו של ' איטלקי חדש ' , השש אלי מלחמה , או לחילופין כקומוניזם המאואיסטי שציפה להולדתו של ' הסיני החדש ' , אשר יתאפיין בחתירתו לביעור שרידי המורשת הד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד