"בךָ בחר יהוה אֱלֹהיךָ, להיות לו לעם סגלה, ממלכת כהנים וגוי קדוש": הפולמוס סביב משמעותו של הייחוד הלאומי

" שלום לך , עקיבא / שלום לך , רבי / איפה הם הקדושים איפה המכבי ? / עונה לו עקיבא / אומר לו הרבי : ' כל ישראל קדושים / אתה המכבי '" ! שאול טשרנחובסקי . " אין מעלה לישראל להיותם נקראים בשם סגולה אלא בשמירת המצוות " . רבנו בחיי אבן - פקודה . א כאמור , את מבטאיו המובהקים של הייחוד הלאומי ראתה התיאוריה האורגנית - ההתפתחותית ביסודות התרבותיים , הלשוניים והספונטאניים , המוכמנים בפסיכה הלאומית . מתוך כך היו בקרבה מי שראו את הייחוד הלאומי ביצירה התרבותית , הדתית והמורשתית . בעוד אחרים גילו אותו דווקא ביסודות הביולוגיים והלינגווסטיים . אולם , היו גם מי שביקשו למצוא אותו במושגיה טמירים והאי - ראציונאליים של המיסטיקה הלאומית . היות והתנועה הציונית שאבה את הגדרותיה המרכזיות מן הלאומיות האורגנית הרי שלא ייפלא לגלות גם בקרבה שימוש במושגים , כגון ' בחירה ' ו ' קדושה ' , שביטאו גלישה למיסטיפקציה של האומה . דומה כי המוטיבים הדתיים של ' עם הבחירה ' ו ' גוי קדוש ' כמו זימנו לפתחן של אסכולות מסויימות בציונות , כזרם הסוציאליסטי או כאסכולת הראי " ה קוק , את התבניות הנוחות שלתוכן ניתן היה לצקת את תכני הייחוד ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד