'בין אויב לאוהב': הניאו-אורתודוקסיה והציונות

א כאמור , עוד בטרם התכנס הקונגרס הציוני הראשון הביע הירש הילדסהיימר הסתייגות מן הציונות בשל מגמותיה הרפורמיסטיות . אולם , ביטוי ראשון , אשר מהווה את אבן הפינה ביחסה של האורתודוקסיה בגרמניה לתנועה הציונית הניח ד " ר רפאל ברויאר , נכדו של ש " ר הירש . בחיבורו הקצר יהדות לאומית - יהדות של הזיות שווא [ , [ 1903 אשר שמו מעיד על תוכנו , ניתח ברויאר את האידיאולוגיה הציונית , על החיוב ועל השלילה שבה . מחד , ציין ברויאר את תרומתה של הציונות להחייאתה של ההכרה הלאומית , אשר כהתה בקרב רבים מיהודי מרכז-אירופה בשל פעולתה של תנועת התיקונים . אולם מאידך , כוונותיה של הציונות להמיר את הזהות הדתית בזהות חילונית שללו ממנה , לשיטתו , את היומרה לשמש בא כוח לרעיון הלאומיות היהודית . דומני כי חותם חיבורו של רפאל ברויאר ניכר היטב במשנתו הציונית של אחיו הצעיר ובהמשך גם בזו של תלמידיו . אישיותו של בנימין זאב הרצל הילכה קסם על יצחק ברויאר ועוררה בו התפעלות רבה ; תעוזתו להכריז ברבים על קיומה של לאומיות יהודית , ודרישתו לפתוח את ארץ-ישראל להתיישבות יהודית הפעימו אותו . התפעלות זו לא נתייחדה להרצל בלבד ; הצהרת בלפו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד