הציונות כמהפכה תרבותית

" מוטב שתעקר תורת ישראל כולה למען ישוב עמנו לתחייה " . שמעון ברנפלד " כלום יש לנו אידיאל לאומי מתמיד ובלתי משתנה ? האידיאל שהיה לנו בשנות קדם - הוד ממשלה וכבוד עם , עוז ותפארת , כבר ניתן למרמס בשנות הביניים - דקדוקי מצות ומתן שכרם בצדם ; לויתן ושור הבר , שבשבילם באו אבותינו באש ובמים אז , כבר היו לשחוק ולקלסה בזמננו עתה " . ש " י איש -הורביץ " עמנו עומד בארץ - ישראל בראשיתה של היסטוריה חדשה . הרי בנו תלוי הדבר לעצבה כפי שהיינו רוצים שתעוצב " . ווסילי ברמן א מקום מרכזי בזרם הסוציאליסטי , שבתנועה הציונית , התייחד לחלוצי העלייה השנייה , שברובם באו מבתים מסורתיים וספגו חינוך תורני בילדותם . לפיכך , נהייתם לציונות לא נבעה מחיפוש אחר זהות יהודית אלא הודרכה ממוטיבציה לאומית - חילונית ומשאיפה לחולל רוויזיה באורחותיו ובתרבותו של העם היהודי . אידיאולוגיה זו התגבשה בהשפעתם של מושגי ההשכלה והביקורת ומן הרעיונות הויטאליסטיים והסוציאליסטיים שסחפו רבים מבני הנוער במזרח - אירופה בראשית המאה העשרים . אופייה השמרני של האורתודוקסיה המזרח - אירופית עורר ביקורת נוקבת מצידם של משכילים רבים לאורך המאה הי " ט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד