פרק שמיני: משנתם החלוצית של חניכי 'תורה ודרך ארץ'

א מן האמור לעיל מתברר כי קשה לראות במעשיהם קצרי המועד של חלוצי מזרח - אירופה את ראשיתו של מפעל ההתיישבות הדתי . ואכן , הקמתה של " הקבוצה הדתית כיצירת קבע נעשתה אפשרית רק עם עליית החלוצים הדתיים מגרמניה " , כפי שטען משה אונא לימים . דומני , כי משמעותה של הצהרה זו מתבררת מאופייה החברתי של הגותם הדתית ומהכנתם המוקדמת לעלייה . את התגבשות משנתם החלוצית של חניכי ' תורה ודרך ארץ ' יש לראות על רקע האווירה החברתית - לאומית ששררה בגרמניה בימים שלאחר מלחמת העולם הראשונה ; השילוב שבין רעיון ' השיבה אל הטבע' לבין ' השיבה אל האותנטיות ' שאפיין את תרבות הנוער באותן שנים , בצד המכתבים אל הגולה של א " ד גורדון , אשר התפרסמו בכתב העת , Der Jude בשנת , 1916 והדגישו את הזיקה שבין רעיון ההתיישבות החקלאית בארץ - ישראל לבין הגאולה ולהתחדשות היהדות , נקלטו היטב לא רק בחוגי הנוער הציוני - החילוני אלא גם בקרב הנוער החרדי , אשר מיהר להעניק להם פרשנות הלכתית . התארגנות קונקרטית לקראת התיישבות חקלאית החלה בייסוד חוות ההכשרה בגרמניה בראשית שנות העשרים . לאחר מותו של הרב נובל [ 1922 ] החליטו אחדים מתלמידיו להקים חוו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד