פרק שביעי: הזרם המזרח-אירופאי בתנועת 'הפועל-המזרחי'

א מפעל ההתיישבות הדתי התגבש לא רק מחניכי ' תורה ודרך ארץ ' אלא גם מחלוצי מזרח - אירופה , אשר אף קדמו להם בעלייתם ארצה . לכאורה , חרטו שתי קבוצות העולים על דגלם ערכים זהים של תחייה דתית והתחדשות הלכתית בארץ - ישראל . מתוך כך השתלבו יחד במסגרת פוליטית משותפת של תנועת ' הפועל המזרחי ' , ובהמשך אף התאגדו עם קבוצות חלוציות אחרות תחת קורת הגג של תנועת ' תורה ועבודה ' . אולם , חרף הדמיון הטרמינולוגי הרי שהבדלים מהותיים במוטיבציות , באידיאות וכמובן בדרכי ההגשמה הבדילו בין שתי קבוצות העולים . לפיכך , במטרה להמחיש את ייחודם של חניכי ' תורה ודרך ארץ ' , נדון תחילה בעיקרי משנתם הדתית של חלוצי מזרח - אירופה , ולאחר מכן נפנה לבחינת ההיבטים הרעיוניים שעמדו מאחורי פעילותם ההתיישבותית של האישים העומדים במרכז דיוננו . דומני כי ניתן לזהות שני גורמים מרכזיים שעיצבו את משנתם החלוצית של חניכי ' תורה ודרך ארץ ' . האחד נמצא ברעיון החברותא ובמושגי הסוציאליזם האוטופי , אשר , כאמור , השפיעו עמוקות על הנוער המשכיל בגרמניה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם . האחר , טמון ברעיון ' הכוליות של התורה ' . בעיקרו של דבר , ביק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד