פרק שישי: משנתם הציונית של חניכי 'תורה ודרך ארץ'

" דתיותנו אינה פרטית ואינה מתייחסת ליחיד בלבד [ ... ] מחייבת היא צורה ציבורית . הציבור והיחיד גם יחד נעשים נושאי הערכים הדתיים . ועוד , הדת כמו שאנו מבינים אותה , נתבעת להשיב על שאלות הזמן , כי לדעתנו צריכה הדת לשמש יסוד לכל החיים" משה אונא " יהדות של תורה ומצוות מרגישה שבתקופת המדינה צריכה ההלכה להתבלט בכל חיוניותה , תפקידה של ההלכה [ ... ] הוא הסדר חיינו הציבוריים והמדיניים " . ישעיהו אביעד -וולפסברג " סמכותה של ההלכה בימינו תלויה וקשורה בהחייאתה כהלכה של החברה החדשה " . אפרים אלימלך אורבך הביקורת כלפי ערכיו הבורגניים של דור ההורים והשאיפה ל ' אחדות' ול ' חזרה אל האותנטיות ' לא פסחה , כאמור , גם על הנוער החרדי בגרמניה . הכרת הביוגראפיה של האישים הנדונים מניחה את התוודעותם לתרבות הנוער ולתיאוריות האוטופיסטיות ; השיח האינטלקטואלי שרווח בתנועות הנוער , או הקובץ עם אדם , שנערך בידי ש " ה ברגמן והנס קון בראשית שנות השלושים וצרר בין דפיו את רעיונותיהם של רבים מהוגי הסוציאליזם האוטופי בוודאי חלחלו לנוער החרדי . אולם , הניכור , כפי שחשו אותו חניכי ' תורה ודרך ארץ ' התבטא , בראש ובראשונה , בצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד