פרק חמישי: הגותו הלאומית של יצחק ברויאר

" המדינה היהודית והמקדש היהודי אינם נבדלים זה מזה במהותה . שניהם במאוחד משרתים אותה תכלית עצמה : קיום התורה , שהיא העיקר היחיד של כלל הציבור היהודי " . שמשון רפאל הירש " לא רק התלמוד בבית המדרש ובוודאי שלא רק ההתעלות לעולם האצילות , אלא השלטת התורה על כל חיינו הממשיים , הארציים . רק זה בראש ובראשונה עושה את תורתנו ' תורת חיים ' ממש " . יצחק ברויאר דומני כי את התחזקותה של הציונות בחוגי הנוער החרדי בגרמניה יש לתלות בשני אירועים שהתחוללו על רקע מלחמת העולם הראשונה . האחד , נמצא בהתגברותם של הלכי הרוח הלאומניים והאנטישמיים בחברה הגרמנית בתקופה שבין שתי מלחמות העולם . תחושת המרירות , שנתעוררה עם היוודע תוצאות המלחמה , הופנתה , במידה רבה , כלפי הקהילה היהודית וערערה את מרקם היחסים העדין , שנתקיים בלאו הכי , בינה לבין החברה הכללית . משל לכך נמצא באגדת ' תקיעת הסכין בגב ' [ , [ Dolchsto ' legende או לחילופין , בהאשמות לפיהן השתמטו היהודים מהשתתפות במלחמה . האשמה אשר הובילה ל ' ספירת היהודים' [ Judenz ה hlung ] המפורסמת של שנת . 1916 ניתן לומר כי מלחמת העולם הראשונה סימלה את התפוררותה של האמנסי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד