פרק שלישי: בין הלכה ללאומיות

א דומני כי את גילויה הבשל של הלאומיות המודרנית יש לראות , במידה רבה , בפמפלט , מהו המעמד השלישי [ , [ Qu ' est - ce que le tiers י tat שכתב האב עמנואל סיאס [ , [ Siey ט s ערב המהפכה הצרפתית . במרוצת הזמן התגבש הרעיון הלאומי בצורתן של שתי תיאוריות מרכזיות . האחת , היא תורת הלאומיות הפוליטית - וולנטארית , שהתנסחה בתבניות מושגיה השכלתניים של האמנה החברתית , ולפיה מתגלמת הלאומיות בהשתתפותם הרצונית והמודעת של בני האדם במסגרת המדינית ומתוך נאמנות לה . תפיסה זו , שנתגבשה בתקופת הנאורות , נקלטה בעיקר בארצות מערב - אירופה בגלל אופיין המונו - אתני ומסורתן המדינית . האחרת , היא תורת הלאומיות הרומנטית [ , [ v צ lkisch אשר המשילה את הלאום לאורגניזם גזעי - ביולוגי , המתפתח מזרעי הווייתו ההיסטורית ומתוך נאמנות למורשתו הדתית , התרבותית והלשונית . בניגוד למדינות אחרות במערב - אירופה לא ידעה גרמניה אחדות מדינית עד לשנת . 1871 מתוך כך התעצבה הכרתה הלאומית של החברה הגרמנית בתבניות מושגיה של הלאומיות האורגנית - ההתפתחותית , אשר הוטמעה בה באמצעות משנתם של פילוסופים כהרדר [ Herder ] וכי " ג פיכטה [ , [ Ficht...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד