"יש אלוהים" כי אין גוזרים על הצבור גזירה שאינו יכול לעמוד בה

בסייגים על גבי סייגים , על מנת למנוע מהעמארצים להמריא אל עלמא רי , עד עצם היום הזה לא סומכים הרבנים יתומי האלוהים על יכולתם הרוחנית והנפשית של העמארצים שלהם להמריא מעולם ב ' אל עלמא די ולנחות בשלום - הם ממריאים למענם אל המחוזרת המרתקים והעלומים ביותר של עלמא די , ומביאים משם עדויות חותכות ותעודות מפורשות על קיומם של נסים ומלאכים ואצבע אלוהים בעולם ב ' . מאז רעד עצם היום הזה הופכים הרבנים יתומי האלוהים את העמארצים שלהם לחולמים בהקיץ , עלמא די הוא עולם החלומות ועולם ב ' הוא עולם היקיצה . כל הנסים והאותות והמופתים מתרחשים בעלמא די , בן ארם מבוגר המסתובב בעולם ב ' ורואה ללא הרף את אצבע אלוהים ו / או את יד אלוהים ו / או את זרועו הנטויה , איננו אלא חולם בהקיץ . הוא לא מסוגל להיות אדם ריבוני , אדם ריבוני הוא מבוגר שמודע למעברים שהוא עובר מעולם החלומות לעולם היקיצה . רוב הרבנים הממריאים אל עלמא די הם בני ארם ריבוניים . הם נוחתים בשלום בעולם בי . בינם לבין עצמם הם יודעים היטב באיזה עלמא מתרחשים נסים ועל איזה עולם חלים חוקי המדע , החלטתם לא לגלות לעמהארץ את עובדת אי קיומו של אלוהים בעולם בי היא ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)