מפתחות

מפתח אישים אכן בארה 165163 אבןחלחין 271 אבן סינא 126 122 - 121 119 107 - 105 81 58 224 165 - 164 161 147 - 146 140 131 - 128 אכן רשד 121 119 107 - 105 96 81 79 56 43 226 224 164 146 - 145 140 130 - 129 אבנר מם רגוס 63 אברהם אכן דארר 145 142 140 131 - 130 58 24 ו 236 אברהם אבן עזרא 269 245 65 33 אברהם ביבגו 267 175173 92 אברהם בן יהודה 166 153 אברהם כנכנישתי 17 אברהם זבות 17 אברהם סאכע 181 אברהם שלום 164 115 96 אברמס , דניאל 272 אגוס . יעקבברנרד 265 182 61 אהרן בן אליהו 277 אהרן הלוי ( רא " ה ) 266 או ' בריין , דניס 219 אוגוסטינוס 228 2 נ 7 204 אופיר , נתן 291249 236 187 183 56 25 17  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן