ביבליוגרפיה

מקוררת אברהם אכן ראור , ספר האמונה הרמה תרגום שלמה אבן לביא , מהדורת ש ' ווייל , פרנקפורט . 1852 ' אברהם זכרת , ספר יוחסין השלם מהדורת צי פיליפאווסקי , לונדון ועדיכבררג . 1857 ' כחיי אכן פקודה , ספר חובות הלבבות , תרגום יהירה אכן תבין . מהדורת א ' צפרוני , ירושלים תרפ " ח . חסראי קרשקש , ספר אור השם , מהתרת ש ' פישר , ירושלים תש " ן , — , ספר ביטול עיקרי הנוצרים , תרגום יוסף בן שם טוב , מהדורת ד " י לסקר . רמת גן תש " ן , יהודה הלוי , ספר הכוזרי , תרגום יהירה אבן תיכון , מהדורת ה ' הירשפלד , לייפציג , 1887 יום טוב ב " ר אכדהס אלאשבילי . חידושי הריטב " א למסכת נרה , מהדורת מ ' גולדשטיין . ירושלים תשל ' יח , יוםף אלבר , באור מלות ההגיון של הרמביים , ב " י פריס . 1061 / 11 , — הערות לי " ג עקרים למשה בך מימון , כ י ' מונטיפיורי . 413 — , ספר העקרים - מהדורת יי הודק , פילאדלפיא תש " ו ; כ " י פריס ; 743 / 1 כ " י סנקט סטרסבורג ; C 22 ספר העקרים השלם , א - ב , ירושלים תשנ " ה ( לפירושים בלכדו , יוסף דוב הלוי סולוכיצ ' יק , איש האמונה , ירושלים תשמ " ח . יצחק אכרבנאל , פירוש על התורה , כ . י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן