ב. שני חלקיו של ספר העקרים

כפי שציינתי בראשית דבריי , וכפי שבא הדבר לידי ביטוי כמהלכם , כמסגרת ניתוחו הסגנוני הספרותי של ספר העקרים תזת ההפרדה בין שני חלקיו משנית היא בחשיבותה לתזת הכתיבה האזוטרית . הטענה המרכזית שהוצגה במחקר זה כעניין הפער בין שני חלקי ספרו של אלבו היא , שהפער הכרונולוגי בין מרעד חיבורה של גרסתו הראשונה של מאמר א לבין מרעד השלמת כתיבת הספר בכללותו גורר בעקביתיר פער תרכני וסגנוני בין שני החלקים , פער שלא נמחק עם עריכתו המחודשת של מאמר א . יסודות הפער בין שני חלקי הספר הוצגו בפרק הראשון של חיבורנו : הפולמוס הסמוי המאפיין את מאמר א לעומת הפולמוס הגלרי בשאר המאמרים ; מיערט הדרשנות במאמר א לערמת ריבריה בשאר המאמרים ; רמטרתר היחידה של מאמר א . להרכיל את האדם לשלמותר באמצערת עמידה על עיקרי הדת האלוהית , לערמת ההבחנה בין תכלירת שרנרת המתאימית לשני קהלי יעד שינים , המון ומשכילים , בשאר המאמרים . בשלושת הפרקים האחרים עמדנו על הפער התוכני ביז התפיסות שהציג אלכו בנוגע למספר סוגיות במאמר א לבין תפיסותיו המקבילות במאמרים כ - ד . להלן חמש 9 רב שךררץ כוחן את ש * ןלת גמלות הפרשנות הניתנת לכתיבה האזרטרית , ועימר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן