א. כתיבתו האזוטרית של אלבו

הממצאים הנוגעים לסגנון הכתיבה האזוטרית של ספר העקרים במחקר הנוכחי עוסקים בעיקר בשיטות ההסתרה שנוקט אלבר ובמניעיה . להלן אנתח את הממצאים המרכזיים בשני המישורים , ואציג את התמונה הכוללת המתקבלת מהם , שיטות ההסתרה בראשית דבריי וכרקע להם אבקש לחרד היבט חשוב של סגנון הכתיבה המאפיין את ספר העקרים , כפרק הראשון עמדנו על כוונתו המוצהרת של אלבו לחקות את סגנון הכתיבה רווי הסתירות של הרמב " ם כמורה נבוכים , ואף הרחבנו בעניין קווי דמיון סגנוניים נוספים כיז שני החיבורים . דווקא משים כך יש להדגיש גם את הפער הסגנוני הרב בין שני חיבורים אלה . אשר משליך בהכרח גם על האופי המסוים של הסגנון האזוטרי שמאמצים מחבריהם . סםרו של הרמב " ם ידוע כאחת היצירות ההגותיות הסבוכות והמורכבות של הפילוסופיה היהודית בימי הביניים . ועל כן לעתים קרובות הקורא הפשוט מתקשה ראה לעיל פרק ראשון , סעיף א . בהבנת דיוניו גם ברוכד הנגלה והמפורש . מבחינה זו ספרו של אלבו הוא אנטיתזה מוחלטת למורה , שכן העקרים הוא אחת היצירות ההגותיות הימי ביניימירת הנגישות ביותר לקורא הפשוט . פער סגנוני זה גורר , כאמור . הבדלים באופי הכתיבה האזוטרית . כש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן