פרק רביעי תורת ההשגחה והגמול

המאמר הרביעי של ספר העקרים עוסק בסוגיות הקשורות לעיקר השלישי מעיקרי הרת האלוהית של אלבר , עיקר ההשגחה לשכר ולעונש . בהערת הפתיחה למאמר זה אלבו מציין כי הוא נחלק לשני חלקים עיקריים . בחלקו הראשון של המאמר ערלות לדיון סוגיות המשמשות מעין מבוא לדיון הישיר כנושא השכר והעונש . סוגיות אלו הן הידיעה האלוהית , הבחירה החופשית של האדם , ההשגחה האלוהית והצדק האלוהי , ולדברי אלבר ' הם קורמים בהכרח לעקר השכר והעונש ונכללים בר . לכן יחרייב העיון בהם ראשונה ' ( ר , פתיחה , . ( 15 - 14 , 2 לדיונים בסוגיות אלו הוא מצרף שני דיונים נרחבים במיוחד , במצוות התפילה והתשובה . בחלקו השבי של המאמר עוכר אלבו לטפל ישירות בשאלת מהותם של השכר והעונש על היבטיה השונים . בפרק זה נעסוק בארבע סוגיות מתוך מאמר ד , כאשר שתיים מהן נידונות בחלקו הראשון של המאמר ושתיים בחלקו השני , נפתח בניתוח דיונו של אלבו בבעיית הרע . מאפייניו הסגנוניים של דיון זה משקפים . כך נטעז , את עמדתו הספקנית באשר לאפשרות פתרונה של בעיה זר במישור הפילוסופי , עמרה שהוא מבקש להצניע מקוראיו הפשוטים . מכאן נעבור לדון בתפיסה הכפולה של התפילה שמציג אלבו ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן