ב. המצוות

כפי שראינו לעיל , ברובד הנגלה של דיוניו השונים בסרגיית השלמות האנושית טוען אלבר שהיא מרשגת על ידי קיימן המעשי של המצוות מתיך הכוונה לעשות את רצון האל , בדירן זה אבקש לבחון את הדרך הסגנונית הספרותית שבה מטפל אלבר בסרגיית היחס 66 ראה לעיל הערה , 53 69 להכחגה היסטורית זר ראה לעיל מברא , הערה J 6 וסביבה . 70 להצנעת הפולמוס ראה לעיל פרק ראשון . סעיף כ . 71 לאור רכריכו בראה כי יש מקרם לבחרן מחרש » ת טענתו עול נררי ^ ל , גלוי ולעיל הערה , 162 עמי 70 ב כי דיונו של כיכגר הוא כבחינת ' ניסיון יחיד במיכר בפילוסופיה היהודית לרון בדרך שיטתית בנושא האמרכו ; מכלי להרונ מז העיקרון התיאה כשלמות השכלית אה השלמות הדתית ' . בץ כוונה ומעשה בקיום מצוות לגופה . עיון בדיוניו השונים בסוגיה זר לאורך ספרו הרשף שלושה דגמים שונים בכובע לשאלת מהותו העיקרית של קיום המצוות : . 1 מעשי — עיקר קיום המצווה הוא ביצועה המעשי , . 2 משולב - עיקר קיום המצווה מתבטא כשילוב בין מעשה המצווה לכוונה הנלווית לכך . . 3 כוונתי — עיקר קיום המצווה הוא הכוונה . ולביצועה המעשי חשיבות משנית בלבד . להלן יתברר , כי הדגם הראשון מופיע באופן בלע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן