א. השלמות האנושית

מושכל העוסק כדברים הנבדלים מחרמר בכלל ובאל כפרט . יושם אל לב כי הסתירה בין ' שבי המקורות שלפנינו משקפת את הסתירה הפנימית בספרו של אלבו בסוגיית התארים האלוהיים בין שלילת התארים ( מאמר ג , פרק ג ) לחיובם ( מאמר ב , פרק ל } " - . הטיעון השלישי מבוסס , ככל הנראה . על ביקורתו של ' החבר ' בספר הכוזרי על תורת הישארות תפש של הפילוסופים . אך בם כאן אלבו מפריך גישה רדיקלית לסוגיה העומדת על הפרק . ותר לא . בהציגו את התפיסה הגורסת שהתאחדות עם השכל הפועל מחייכת אה השגת כל המושכלרת המצויות בו דוחה אלבר - כטענה שיזה דבר לא השיגו ארם מעולם ' — רק את אפשרות הזהות האונטרלרגית המוחלטת בין השכל הנקנה לשכל הפועל . כך ' שיהיו שניהם דבר אחד בעצמו / כפי שביקש אבן באגיה להבין תהליך זה . אין הוא דוחה , עם זאת , את אפשרות האדם להשיג התאחדות עם השכל הפועל , שאינה מאחרת ביניהם באופן עצמותי ומותירה את השכל הנקבה בדרגה נמוכה מזו של השכל הפועל , בעמדתם של אלפאראכי ואבן סינא בסוגיה rail . 3 הביקורת חסרה את הממד הדתי בעייתיות נוספת בביקורתו של אלבר ערלה מן ההבחנה במה שחסר בה באופן בולט . אלבו נמנע מלהזכיר את ביקורתו הנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן