ה. סיכום

בפרק זה עסקנו בתורת האלוהות של אלבו והצבענו על היסודות האזוטריים המאפיינים את דיוניו בעניינה . * ' פתחנו בריון קצר על תורת התארים של אלבו , סוגיה שזכתה לתשומת לב נכבדה יחסית כקרב החוקרים . והמשכנו בדיונים נרחבים בשלוש סוגיות נוספות ממשנתו הפילוסופית הרתית — הבריאה , ההוכחות למציאות האל ואחדות האל — שלא ובו עד כה למחקר שיטתי ומספק . בסיכומו של הפרק אבקש להציג את מאפייני הכתיבה האזוטרית של ספר העקרים שנחשפו במהלכו , דהיינו את אמצעי ההסתרה הסבנוניים הספררתיים שנוקט אלבו בדיוניו השונים ואת הסיבות שאפשר שהובילו אותו להשתמש באמצעים אלה , בנוסף אציג את המקומות שמהם השתקף הפער כץ שני חלקי הספר , דהיינו בין מאמר א למאמרים ב - ר , אמצעי ההסתרה הרווח ביותר בדיוניו של אלבר בתורת האלוהות הוא הסתירה למיניה השונים ; ( א ) סתירה בין שתי עמדות או טענות עיוניות המופיעות בסמיכות זו לזו . כדוגמת הסתירה כץ פרק יד לפרק טר במאמר א כעניין הגדרת שורש אחדות האל , ( ב ) סתירה בין שתי עמדות או טענות עיוניות המופיעות בריחוק זו מזר , כאשר אחת מהן מופיעה בדיון המרכזי בסוגיה והשנייה מחוצה לו ; דוגמה טובה לכך היא הסתי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן