א. תורת התארים

תורת התארים האלוהיים בהגותו של אלבו זכתה , כאמור , לטיפול נרחב בספרות המחקר בהשוואה לחלקים אחרים של משנתו הפילוסופית הדתית . אך יתרונו של הטיפול המחקרי בסוגיה זו אינו מתמצה בהיבט הכמותי בלבד . זוהי אחת הסוגיות הבודדות שלנביה הבחינו החוקרים בניבודיות הפנימית בדיוניו של אלכר בעניינה , כאשר מחד גיסא הוא מצדד בתורת התארים השליליים נוסח הרמב " ם , ומאידך גיסא הוא מסכים לעתים לייחס תוארי חיוב לאל . בנראה בהשפעת קרשקש מורו . יתרה מזאת , תורת התארים של אלבו אף נותחה בתמצית והוצגה כהמחשה לסגנון כתיבתו האזוטרית . אשר על כן המלאכה העיקרית בעניינה כבר נעשתה . על אף האמור לעיל דומני כי יש מקרם להצביע על אמצעי הסתרה נוספים שנוקט אלבו בדיונו בסוגיה זר . ושלא נידונו במחקר עד כה . היה זה רב שוורץ שזיהה את שיטת ההסתרה המאפיינת את דיונו של אלבו בתורת התארים במאמר ב של ספר העקרים . שוורץ הראה כיצד אלבו מטמין את התבטאויותיו המעטות בזכות חיוב התארים לאל בתוך ריבוי ההתבטאויות המצדדות כתאולוגיה השלילית . הוא נטה להסיק שאלבו עושה זאת משום שהוא מעוניין להסתיר את עמדתו המסורתית , הלא אריסטוטלית , הווי אומר את תו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן