פרק שני תורת האלוהות

המאמר השבי של ספר העקרים מרקרש לניתוח מרכיביו של העיקר הראשון מעיקרי הדת האלוהית , עיקר מציאות האל , ומטבע הדברים בכללים בר דיוניו של אלבו כתודה האלוהות להיבטיה השונים , הסוגיה המרכזית במאמר זה של הספר , העוברת כחוט השני כין פרקיו השונים , היא תורת התארים האלוהיים , ובה נפתח את דיוננו בפרק , תורה זר באופן יוצא מן הכלל . זכתה לטיפול נרחב בחקר משנתו הפילוסופית של אלכר גם מזווית הראייה של סגנון הכתיבה האזוטרית . לפיכך נסתפק בהצגה הערות משלימות בלבה שמטרתן חשיפת ררכי הסתרה נוספות שנוקט אלבר בדיוניו בסוגיה . בהמשר הפרק כעסוק ביתר הרחבה בשלוש סוגיות מרכזיות אחרות מתורת האלוהות של כעל העקרים שעד כה לא נערך בעניינן דיון יסודי ושיטתי כספרות המחקר , ונזהה באמצעותן דגמים שונים של הכתיבה האזוטרית המאפיינת ספר זה : תחילה נעמוד על כך שאלבו מציג בדיוניו השונים בתורת הבריאה שלוש גישרת שונות ומנוגדות זר לזר בשאלה מקרר העולם , ונטען שכך בחר לרמת לקוראיו המעיינים על אי יכולהו של השכל האנושי לדעת מהי האמת בסוגיה זר ; נמשיך בדיון בדגש טקסטואלי השוואתי בסוגיית ההוכחות למציאות האל ובר נבחן את דיונו של אלבו א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן