ב. חלוקתו הפנימית של ספר העקרים

מאריכות יתר המסרבלת את הדיון , ולדבוק כסגנון קצר ותמציתי . " אם בפתיחה לספר זוהתה כמטרתו הובלת האדם להצלחתו האנושית , אזי במקורות האחרים מתוארת כמטרה הקניית הבנה ציורית למאמינים בעניינים םילוסופיים תאולרגיים ; אם שם לא ערך אלבו הבחנה כלשהי כץ קהלי קוראים שונים , לא הצהיר על כוונתו לקצר בדיוניו ולא הגדיר את קהל היעד של ספרו , הרי שעתה מפורשים עניינים אלה בדבריו , פער זה בין הגדרת מטרת הספר בפתיחתו , השייכת כאמור לגרסה הראשונה של מאמר א , לבין הגדרת מטרתו כמאמרים ב - ד מוסיף ממר חשוב לתזת ההפרדה בין שני חלקי הספר . כנוסף , מתברר כי קיים פער בין ייעוד דיוני הספר למאמינים , הגורר את הצורך להקל עליהם את קריאתו , לבין פנייתו הישירה של אלבו אל הקוראים בספרו במסגרת ההערה המתודולוגית שבראש מאמר ב , בהערה זו , כזכור , אלבו מבקש מקוראיו לאמץ שיטת קריאה ביקורתית . זהירה ומקיפה בספת . רומני כי פער זה משקף שני קהלי יעד שונים של הספר - המאמינים . דהיינו הקוראים הפשוטים והבלתי מיומנים במדע ובפילוסופיה , מחד ביסא , והמעיינים , דהיינו הקוראים המשכילים , יחידי הסגולה , המסוגלים לקרוא יכין השורות / מאידך ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן