א. הכתיבה האזוטרית בספר העקרים

במבוא לספרו סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים טוען רב שוורץ . כי מחקר רציני של ההגות היהודית כשלהי ימי הביניים מחייב הידרשות לסוגיית הכתיבה האזוטרית , משום שהגרת זו התייחסה , רובה ככולה . למשנתו הפילוסופית של הרמכ " ם , וקשה להניח שההוגים באותה עת התעלמו מסגנון הכתיבה שהנחיל , ואכן . עיון שיטתי כספר העקרים מגלה כי אלם הפגין ככתיבתו מידה רבה של רגישות חברתית פוליטית המוצאת את ביטויה בשימושו כסגנון הכתיבה האזוטרית , כלומר בהסתרת עמדותיו האמתיות מחלק מקוראי ספרו באמצעים סגנוניים מגוונים ומטעמים שונים . יתר על כן , אלבו אף מודיע לקוראיו שספרו עוקב אחר סגנונו האזוטרי של מורה הנבוכים , ולהלן ננתח בקפידה את דבריו בעניין זה . נ ראה ד ' שוורץ , סחירה והסתרה בהגית היהודית בימי הביניים . רמת גן השס " ב , עמי , 25 לעיקרי ספרו של שוורץ ולמסקנותיו לגבי הכתיבה האזרטרית של אלכו כזרקק להלן . ליאר שטראוס וחקר הכתיבה האזוטרית את יסודותיו השיטתיים של הדירן המחקרי בסוגיית הכתיבה האזוטרית בהגות היהודית של ימי הביניים ככלל הניח ליאר שטראוס באמצע המאה העשרים בספרו Persecution . and ! he HA of Writing ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן