פרק ראשון ממד הכתיבה של ספר העקרים

נקודה המוצא המתודולוגית של המחקר הנוכחי היא , שממד הכתיבה של ספר העקרים הוא גורם מרכד ומכריע כניתוחה הראוי של משנתו הפילוסופית הדתית של אלבו . הווי אומר , בירור עמדותיו ההגותיות מחייב בירור מוקדם של היבטיה הסבבוניים הספרות "ם של יצירתו העיונית . על בסיס הנחה זו מתגבשת התזה המרכזית של חיבורנו , שלפיה נכתב ספר העקרים בסגנון הכתיבה האזוטרית . תזה נוספת שנבקש לבחון גורסת שישנו פער מהותי . ולא כרונולוגי בלבה בין מאמר א של ספר העקרים למאמריו האחרים , פער המתבטא כתוכן ובסגנון גם יחד . הדיון בפרק זה ייוחד להצגת תזות אלה , לניתוח יסידותיהן ולהצבעה על הקשר האפשרי ביניהן ; ואילו לביסוסז הטקסטואלי הנרחב יוקדשו הפרקים הבאים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן