ג. מבנה הדיון

החיבור שלפנינו כולל ארבעה פרקים . הפרק הראשון עוסק בניתוח ממד הכתיבה של ספר העקרים ומבקש לייסד את תזות הכתיבה האווטרית והחלוקה הפנימית המהותית של הספר על תשתית טקסטואלית הולמת , דהיינו על התבטאויותיו המפורשות של אלבו בעניינן . שלושת הפרקים האחרים מוקדשים לניתוח סוגיות הגותיות מרכזיות שכהן אלכו עוסק בספרו . הפרק השני דן בתורת האלוהות של אלבו , וחושף את הריבוד הפנימי הקיים בדיוניו בסוגיות תאולתיות מכריעות . הרא פותח בדיון קצר כתורת התארים האלוהיים וממשיך בניתוחים נרחבים של תפיסת הבריאה , של ההוכחות הפילוסופיות למציאותו של האל רשל מהות האחרות האלוהית . הפרק השלישי עוסק בתורת האדם של אלבו , ובמסגרתו נחשפת הכתיבה הכפולה המאפיינת את דיוניו כמהותה של השלמות האנושית , במשמעותן של מצווה התורה ובהגדרתה של מצוות אהבת האל המוטלת על האדם . הפרק הרביעי דן כתורת ההשגחה והגמול של אלכו , באשר במהלכו שב ומתברר סגנון הכתיבה האזוטרית של הספר . הסוגיות הנידונות בפרק זה הז בעיית הרע , משמעות התפילה ומהותם של השכר והעונש הגשמי והרוחני . חשוב לציין כי מרבית הסוגיות הנזכרות לא זכו עד כה לדיון יסודי ומקיף כתולד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן