הגותו של ר' יוסף אלבו כתיבה אזוטרית בשלהי ימי הביניים

דרור ארליך דרור ארליך הגותו של יי יוסף אלבו כתיבה אזוטרית בשלהי ימי הביניים מחשבות סדרת מחקרים במחשבת ישראל לזכרו של איזידור פרידמז בעריכת דכ שוורץ דרור ארליך הגותו של ר ' יוסף אלבו כתיבה אזוטרית בשלהי ימי הביניים הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן