[*7] מדרש אגדה על התורה

רימת הרן על פני תרח אביו , בחיי אביר מת לפי שהשליכו את אברהם לכבשן האש ועלה משם לשלום היו כולם אומרים על הרן לפי שהיה עובד לאש לכך נשא האש פנים לאברהם בשביל אחיו ולא הזיקו האור מה עשה הקב " ה הוציא שביב אש מן הכבשן והרג את הק ,  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן