[*2] בבלי פסחים

אמרר כשעה שהפיל נמרד הרשע את ^ כרהם אבינר לתרך כבשן האש אמר גבריאל לפבי הקדרש בתך הרא רבש " ע ארד ראצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש אמר לר הקב "ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו נאה ליחיד להציל את היחיד ולפי שהקכ " ה אינו מקפח שכר כל בדיה אמר הזכה רתציל שלרשה מבני בניר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן