נספח 3 מבחר גרסאות

להלן מבחר גרסאות שנדרנו כחיבור , על פי המהדורות שצוינו ברשימת הגרסאות , סוגריים עגולים בגרף הטקסט מציינים מראה מקרם מהמקרא , אם הרבא במהדורה . סוגריים מרובעים מציינים מילה אר מילים מטושטשות בכתב היד . הגרסאות מכילות סימני פיסוק רק אם הן פוסקו במהדורה . כתבי היד מובאים ללא סימני פיסוק , כל 1 7 גרסה שהובאה כאן מצוינת על פי המספר הסידורי שקיבלה ועל פי שם החיבור . '  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן