טבלה :6 "חטיבת כ"י ירושלים הספרייה הלאומית "8"7234