ה. מרד מודרני המכונן מחדש את המיתוס הקדום

עיון בארבע היצירות המודרניות על רקע תשעים ושלוש גרסאות התימה " אברהם בכבשן האש '' מלמד על מספר תכונות משותפות הקיימות בהן . כל היצירות שנתנו מנצלות כאופנים שתים את הפוטנציאל של התימה " אברהם ככבשן האש ' / אם כי הן משלבות את חומריו בקומפוזיציה פואטית חדשה , בעלת אמירה אינדיווידואלית ואקטואלית . נמצא שהיצירות המודרניות יוצרות היפוך ועיוות של האתוס העולה מחומרי התשתית : הנמכת הנשגב כגילומיו כתחומי הדת , האמונה . המסורת והאידאלים , ובמקומם עולים על נס היבטים של חוסר אמונה , היעדר ערכים , ניהיליזם ואינדיווידואליזם . בכל היצירות מתבצע שינוי טלוס באמצעות טשטוש של אפיזודת ההשלכה לאש וההצלה ממנה , וכך היצירה המודרנית מודרת מתחומי הנס והעל טכעי , אם כך , המוקד של כל היצירות הנזכרות הוא כיחסים הבעייתיים בין אבות ובנים , המובילים למרד של דור הבנים ברור האבות , החוויה הבסיסית שהיצירות משקפות , כחלק מן המטא כרטיב חציוני . היא חוויית היתמות בהיעדר דמות אב . היעדר זה הוא מכוון ומודע . ונובע מרצונה של התנועה הציונית לפתוח דף חדש ולייצר בא ^ ישראל יהודי חדש . הממצאים המשותפים לארבע היצירות המודרניות מבט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן