ד. אהרן מגד: שבירת הפסילים במטא־נרטיב הציוני

י | קריאה בררמן החי על המרנ ' בארר עקרונרה המתודה התימטולוגית מספקת נקודת התברננרת נוספת לטקסט שכבר זכה להתברננרת מזוריות שונות : יש שבדקו את לשונו , יש שהתמקדו ביחסים המתקיימים בעלילה בין בדיון למציאות . קבוצת מחקרים עסקה במוטיבים הכתים את הרומן , רכן נחקר הרומן כמפתח לכלל יצירתו של מגד , 13 על הדיאלוג בין הספרות העברית החדשה למקורותיה ר » ר ב ' קורצורייל , ספררתבו החדשה — המשך אר מהפכה ? , שרקן : ירושלים תשכ " ה , עמי ! ו ואילך . קורצררייל עומד על יםרד החילוניות המאפיין את הספרות העברית החדשה , הנכתבת בתוך עולם שנתרוקן מערכי קדושה , תוך שהיא מסגלת לעצמה יתס ביקורתי כלפי החנ " ך והתלמוד . \ 9 אי מגד . החי על המת . עם עובד : תל אכיב תשכ " ה . 20 א ' ריצמן , " על עיקר וטפל : עירן פרגמטי ביחסי חידוש ונתון כיהדר על המתי לאהרן מגד " , 21 רהנה ניתן למצוא ברומן עקבות — במונחיהם של לוינס רדרידה — לחומרים עלילתיים מתוך התימה " אברהם בכבשן האש " , שבנו את המיתוס העברי הקדום , ואלה נותנים בידינו מפתח לפרשנות חדשה של הרומן , שכן עצם קיומם בטקסט מעמיר בסימן שאלה את אפשרות היווצרותו של מיתוס מודרני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן