ב. דוד שמעוני: ניכור בין האל לאדם

3 המחזה " עובדי כוכבים " פורסם על ידי דוד שמעוני בשנה תרע " ב ' ונכלל בספר 1 הפואמות , " מחזה קצר זה מתאר מפגש בין עלם זר וכין בני ביתו של אברהם אבינו . העלם מחפש בבקעה באור כשדים , כליל לבנה . אחר תרח כרי לקנות ממנו פסילים . שאולי יסייעו בידיו להדביר מחלה שפשטה בעדריו . והנה מתברר לו כי אברהם השמיד זה מכבר את כל אלילי אביו , ולכן לא נותר לעלם הזר אלא לחזור לביתו בידיים ריקות . ומשפחת תרח — שכל עולמה חרב עליה — מחליטה לעזוב את אור כשדים ולנדוד לחרן , שמעוני הכניס בעלילת המחזה שינויים לעומת הקבועה של התימה , אברהם אינו מופיע ביצירה כנפש פועלת , אלא מצוי כרקע הדברים , ומעשיו ( המגולמים כמוטיפמות התימה ) מדווחים בפי דמויות אחרות בלשון עבר . ולעומת זה פועלות ביצירה דמויות אשר אינן נוכחות בגרסאות המדרשיות : נחור , מלכה , שרי , יסכה והעלם הדר , שהוא המניע את העלילה . גם המלך נמרוד אינו נוכח בעלילה , ולפיכך נעדרת גם אפיזודת ההשלכה לכבשן האש וההצלה . שמעוני בוחר שלא לכלול בעלילה אחדים מחומריה של התימה המעלים על נס את אמונתו של אברהם , את דמותו כדמות מופת , את רעיון ההשגחה או את האירועים העל טב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן