א. יעקב כהן: מגמות חדשות בעיצוב העימות בין אברהם לנמרוד

כקובץ הסיפורים משלי קדומים , " שפרסם יעקב כהן בשנת , 1945 נרסה ייחודית לסיפור . בקובץ שבע סדרוה של סיפורים ערוכים על פי סדר הכרונולוגי של המקרא , מבריאת העולם ועד ימי המלכים והנביאים , ובדברי ההקדמה מצהיר כהן על מטרותיו : לא לספר עוד פעם את סיפורי המקרא . הנפלאים בפשטותם , היתה כונתי כאן . אף לא לפרש אר להאיר מאיזה צד שהוא מקומרת ידועים ככתבי הקודש , כי אם אלה שמשו לי רק מוטיבים או , לעתים תכופות , אמתלה סתם לרקום על פיהם את רקמת חזיונותי אבי . גרסתו הייחודית של כהן לתימה כתובה בלשון מקראית , בתיאורים נשגבים רבפתרס 6 בתוך : י ' כהן , כתבי יעקב כהן , וער היובל : תל אביב תש '' ר , כרך שביעי . עמ ' מח - נא . על יצירתי של כהן ראו : מי שטינר , " הקוסמוס והמולדת בשירתו של יעקב כהן " , האומה יג ( תשל " ה < , עמי ; 412 - 420 אי כגן . " מכלי אל כלי " . לשוננו לו ( תשל " ב ) , עמ ' ; 202 - 190 ו' פילובסקי . " מן הקנון הדתי אל המיתוס הציוני ' / גלי עיון ומחקר 6 ( תשנ " ז ) , עמ ' . 90 - 55 ומורכבת למעשה משני פרקים ! " הקרבן הגדול " מתאר בפירוט את התהליך הקוגניטיבי והרגשי שעבר אברהם עד שבא לכלל הכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן