פרק רביעי עקבות התימה "אברהם בכבשן האש" בספרות העברית המודרנית

בספרות העברית לא נפסק העיסוק בדמותו של אברהם רכחרריית הכביסה והיציאה מכבשן האש . גם בספרות העברית המודרנית נמשך הדיאלוג עם התימה "אברהם ככבשן האש " . אורי צבי גרינברג ' מתאר את חוויית הכניסה לכבשן מתוך רצון ואת אי רצרבו של אברהם לצאת ממנו . כתן אלתרמן מתאר את ירו המגששת של אלוהים בניסיונו להציל את הפונדקית מן האש וקרוב לוודאי שחוויית הכבשן שלו מתקשרת לאנטישמיות המודרנית . כך גם שירה של ולדה \ אשר מעלה על בס את דמותו של הסב האהוב שהדוברת הילדה מדמה אותו לאברהם אבינו , ואולם בניגוד לאברהם המקראי חווה סבה ניסיונות קשים מבלי לקבל את עזרת ה / ולמרות זאת . ואולי עקב כך , נשמרת אווירת הקרושה בתוך חדרו . יהודה עמיחי קורא לבו . הנכרים של תרח . לעשות לאבינו מה שהוא עשה לאביר , כלומר לשבור את התרפים והאלילים , הדת והאמונה , ושזו תהיה התחלת דה חדשה , * מתתיהו שהם מעמיד במחזה " אלהי ברזל לא תעשה לך " את אברהם מול גוג . ואת היהדות כדת השלום מול האלילות תאבת הדם והשלטון . ביטויי התימה בהקשריה המודרניים כמאה העשרים ייבחנו בארבע יצירות מודרניות מסוגות שונות ( פואמה , שיר , רומן וסיפור ) , שנכתבו כידי י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן