ד. הסדרה כמיתוס יהודי: על תודעה הפורצת את גבולות עצמה

הרעיון המרכזי של הסדרה " אברהם בכבשן האש ' הוא גילוי האלוהות כמהפכה דתית תרכרתית מתוך רכתוך עולם אלילי . אברהם מצליח לייצר לעצמו ובאופן עצמאי תובנות מקוריות בדבר מהותה של האמונה המונותאיסטית , ובכך הוא פורץ את מגבלות תודעתו שלו ויוצא מתוך השיח התאולרגי של סביבתו אל עבר שירז תאולרגי שונה לחלוטין - לא במקרה נמצאו כל סמלי התימה מבטאים מטאמורפוזה , שהרי אברהם עצמו עובר מטאמררפרזה תודעתית ומחשבתית אל עכר המרפשט רהבלתי נתפס , בתוך עולם הסוגד למוחשי ולחרשי . דומה שהתנאי לכינרן האמונה באל אחד , יחיד רכל יכול , הוא הריסה פיזית ומנטלית של הדפוסים הפאגניים הקיימים . מאחר ששתי התפיסות אינן יכולרת להתקיים זו לצד זר , אלא רק זר על חשבון זר . במובן זה נושאת התימה רעירן אוניברסלי , בהמחישה שהתנאי לכיבונר של עולם חדש הוא הרס עולם ישן . בנייה היא פועל יוצא של הריסה , ומרות הוא תנאי לח " ם . למרות ההצהרה המרנרתאיסטית הברורה שעולה מתוך הרובד הגלוי של העלילה , דומה שמבחינה פואטית נוצר בתימה מארג צפוף של רכיבים בעלי קונוטציות פאגניות ברורות , כפי שעולה מתוך איכויותיהם הארכיטיפליות של הסמלים ( כוכב , שמש , י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן