4. ערכים חוצים תפיסות תאולוגיות (מוטיפמה M, K, G, F, C, B)

שש המוטיפמות השונות מתוך הקבועה מגלמות חומת סיפור שעניינם פולחן , אמונה ודת , ומכרחן מתמקד הממד האידאי של התימה סביב גילוי האמונה המרנרתאיסטית . הפולחנים המוצגים בגרסאות התימה הם : פולחן המלך , פולחן השמש והירח , פולחן האש , רפולחן פסילים . הגרסאות שדגמנו כאן מבטאות מגמה של פירוט ושל הרחבה אפיזרדיאלית ועיצוב של ריאליה מפורטת הן של כל פולחן פאגבי בפני עצמו והן של הפולחנים המתוארים ככל גרסה . מגמת התרחבות ז ר מגבירה את רושמו של העולם הפאגני שלתוכו נולד אברהם ושבו הוא נתץ , מעכה את מעגל הנורמות שהיה עליו לפדר / , ומבליטה ביתר שאת את עוצמת הגילוי שלו . כדי לפרוץ את גבולותיו של העולם האלילי היה על אברהם בראש ובראשונה לעכור רדוקציה במערך החשיבה שלו עצמו , בתמורות שהוא עבר מתפיסה מוחשית פשטנית ונקודתית ( המגולמת כאפיזודה הצפייה בשמש ובלבנה ) לתפיסה מופשטת לחלוטין , על זמנית ךאין סופית ( כשהוא מבין שיש כוח שעומד מאחוריהם ) . ואז היה עליו לעמוד כמבחן אמונה , אשר סיכן את חייו . אברהם מעיד על אמונתו בנכונותו להישרף בכבשן , ומעשה ההצלה שהוא זוכה לו מוציא לאור את צדקתו . ההרחבה האפית של מוטיפמות המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן