3. מדרש הגדול [*30]

גרסה זר , מתימן כמאה הארבע עשרה . היא ארוכה רמםררטת , רגם בה תיאררים של פולחנים פאגניים מסוגים שונים . תחילה מפרט בעל הגרסה את מראה משכנו המפואר של נמרוד , שכנה לעצמר מקום פולחן מחרמרים שונים , מן הזול אל היקר , ואל מקום זה מגיעים נתיניו לסגוד לו כאל : 103 הרמב " ם , למשל , בגרסתו [* 14 ] מדגיש *? ת תהליך החשיבה הלוגי שערם אברהם : "ולבר משוטט ומכין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וירע שיש שם אלוה " . 104 ניחן לראות כבר בדרשת " כעל הבירד '' , המובא בסמוך לדרשת " אברהם ככבשן ו 7 אש" שבבראשית רכה לט סימן א סוג של הארה דתית . אולם גרסה [* 123 מקשרת , לראשונה , בין באירועים בתוך מסגרת הברטיבה . וי גי " מס . החויה הדתית לסוגיד — מחקר בטבע האדם , תרגם י קוסלימץ , ערך יי אבךשמואל , מוסד כיאליק : ירושלים תש " ט , עמ ' . 51 - 50 106 למשל כגרסת רכנו כחיי [* : [ 27 " מיד שרתה עליו שכינה .,, '/ אמרו חכמים כירן שמלך נמרוד עשה עצמו אלוה והטיל על האומרת פחד ויראה לבוא להשתהות לו ולעבדו וקבע לו מקום השתחרייה רעשה מקום אחר משונה ומופלא מכולם ויחד אותו לעצמר רקכע שם מרשבר . מה עשה , הביא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן