2. כ"י אוקספורד בודליאנה 135 Or. [*23]

גרסה זו מצפון צרפת , מהרבע השני של המאה השלוש עשרה , מתארת מספר פולחנים פאגניים . בנוסף לפולחן הטוטמי ופולחן האש , אשר הופיעו בגרסאות קודמות . נוספות כאן שתי צורות פאגניות . ולפי סדר הופעתן בסיפור הן : כשאברהם יוצא מן המערה הוא סוגד לשמש ולירח , כלומר . צורת פולחן שהייתה מקובלת בעולם העתיק - / f ? ' i לאחר כן הוציאו משם וכשראה אברהם את השמש שזורח במזרח אמר כלבו זה השמש אדון לכל העולם ולא אתפלל אלא לאותו שמש שבראני וברא כל העולם כולו מיד התפלל אליו כל היום וכששקע השמש במערב ופסק אור השמש וזרחה הלבנה אמר בלבו ודאי זה אדון לכל העולם שלאחר שפסק זה זרחה זאת ולא אתפלל אלא לה כי הוא אדון לכל העולם כי הוא בראבי וברא כל העולם ויתפלל לה כל הלילה עד הבקר , אלוזיה לתהלים קיט . 100 פילון האלכסנדרוני , בחיבורו " על אברים ' / מתאר כך אח אמונת הכשרים : - הרי הכשרים , מחוך שדרכו לעסוק בתורת הכוכבים וייחסו הכל לתנועות הכוכבים , הניחו כי כל בנייני העולם מנוהלים על ידי כרתות הכלולים במספרים וביחסי המספרים . הס העלו על בס את ההוויה הנראית לעין , ולא נתבו דעתם על ההוויה הלא נראית רהמרשכלת , רכחוקרם את סרר ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן