1. בראשית רבה [*1]

כגרסה זו , הראשונה בתימה , מהמאה החמישית בארץ ישראל , תרח מתפרנס ממכירת פסילים , לפי בחירת הלקוחות . ריש המביאים לפסילים שבחנות מנחות של סולת ! תרח ערשה צלמים היה פעם אחת יצא למקום הושיב את אכרם למכור במקומו היה בא בן אדם מבקש לקבות רהיה אומר לר כן כמה שנים אתה והיה אומר לו בן המשים או ששים והיה אומר לו אוי לו לאדם ההוא שהוא בן ששים ומבקש להשתהות לבן ירם והיה מתכיש והולך לר פעם אחת כאח אשה אחת גושאת פנכת סלת אחת אמרה לו הא לך הקרב לפניהם . תרח מייצג בסיפור רובד פאגני של אמונה בצלמיות בתרלדרת הדתות , טיפרל בצלמים כאילו היו בני אדם . דהיינו ? האכלתם , הלבשתם ורתיצהם , היה נהוג כקרב עמים פאגניים רבים ובכללם עמי המזרח התיכון רמסרפרטמיה . תמונת עולם טוטמית : אמונה בסוגים שונים של פטיש אר טוטם אשר הוחזקו בסמרך למקום מגררי האדם ראף בכית ממש הייתה נפוצה כקרב עמים קרומים והיא מתקיימת בצורות שונות עד ימינו . דירקהיים טען שהטוטם הוא הצורה הדתית הפשרטה ביותר , כנראה הראשונה , הידועה לנר . בדה הטוטמים קיים מושא ממשי להערצה מקודשת , רבה הטוטם מעורר במאמיניו תחושות של התרוממות רוחנית . האפיזודה בגרסת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן